Tarieven

 

Hulpvraag bij een volwassene

Het eerste consult start met een intake, waarbij we onder andere de hulpvraag bespreken. Na de intake volgt ook een stukje behandeling in het eerste consult. In totaal duurt deze afspraak ongeveer anderhalf uur. Vervolgconsulten, waarin de behandeling voortgezet wordt, duren ongeveer een uur. 


  • Eerste consult (intake + behandeling): €80,- 
  • Vervolgconsulten: €65,- 


Hulpvraag bij een kind

Het eerste consult bestaat uit een intake met de ouders, waarbij we onder andere de hulpvraag bespreken. Zowel deze intake als de vervolgconsulten, waarin het kind behandeld wordt, duren ongeveer een uur. Bij de behandeling van een kind wordt de aanwezigheid van een ouder gevraagd.


  • Eerste consult (intake met ouders): €65,- 
  • Vervolgconsulten: €65,- incl. 


Helemens is vrijgesteld van B.T.W.


Afspraak annuleren

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden om te voorkomen dat het volledige consulttarief in rekening wordt gebracht. 


Vergoeding bij de zorgverzekering

Een behandeling energetische therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed, indien je aanvullend verzekerd bent. Je kunt dit navragen bij je eigen verzekering. De prestatiecode voor Energetische Therapie is 24012.


Privacyverklaring, beroepsvereniging en geschillencomissie

Helemens werkt volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat zorgvuldig om met gegevens, dit wordt beschreven in de Privacyverklaring en Register van verwerkingsactiviteiten. Laat het me weten als je het niet eens bent met het gebruik van je gegevens, we zoeken dan samen naar een oplossing. Mochten we er samen niet uitkomen, kun je het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens


Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Complementaire Kwaliteitstherapeuten, Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT Vergoedbaar) en bij de geschillencommissie Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT). Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT‑beroepscode. GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het klachtrecht en tuchtrecht voor patiënten vastgelegd.


Ook ben ik ingeschreven bij het RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.


Natuurlijk hoop ik dat de behandeling volgens tevredenheid verloopt en dat je eventuele vragen en/of klachten met mij bespreekt. Wanneer dit niet het geval is of we er samen niet uitkomen, wil ik je verwijzen naar de GAT. Op de website van het GAT kun je meer informatie over de beroepscode en klachtenregeling vinden.